SKB-accreditatie Basistraining: 61 SBU en 18 PSBK-uren

SKB-accreditatie Basistraining: 61 SBU en 18 PSBK-uren

De SKB-accreditatie van de Logosynthese Basistraining is voor drie jaar verlengd en heeft nu ook PSBK-erkenning. Dit is goed nieuws voor alle beroepsbeoefenaars die zo inspanningen voor scholing en bijscholing kunnen aantonen voor hun beroepsvereniging. Stichting Keuring Beroepsscholingen (SKB) heeft besloten de Logosynthese Basistraining, scholing 2132.0112.E, te erkennen voor 61 SBU (studiebelastingsuren) of 2,2 EC’s….