Over Logosynthese

Logosynthese® is een eenvoudig, elegant, innovatief en veelomvattend systeem voor persoonlijke ontwikkeling. Het is effectief in coaching, counseling en psychotherapie, en je kunt het ook gebruiken als model voor zelf-coaching.

Logosynthese is een verrassend, nieuw instrument voor persoonlijke ontwikkeling, coaching en psychotherapie. Het gaat uit van een holistische kijk op de menselijke natuur en omvat uitgangspunten van verschillende methodes voor verandering. In de kern werkt Logosynthese met de scheppende kracht van woorden, die energie in beweging brengt. Door terug te nemen wat je bent kwijtgeraakt en los te laten wat niet van jou is, kom je weer in contact met je essentie. 

De uitgangspunten van Logosynthese zijn:

  1. Alles is energie
  2. Energie zit vast of is in beweging
  3. Energie hoort bij jou of niet bij jou
  4. Woorden kunnen energie in beweging brengen.

De grondlegger van Logosynthese is de psycholoog en psychotherapeut dr. Willem Lammers, MSc, Dpsych, TSTA. Hij is opgeleid in bio-energetica, TA, hypnotherapie, NLP en energiepsychologie en heeft zijn loopbaan gewerkt op de grenzen van lichaam, geest en ziel.

In 2005 heeft Willem het concept Logosynthese geïntroduceerd. Sindsdien is het model voortdurend verfijnd en zijn steeds meer toepassingsmogelijkheden verkend. Inmiddels waakt de Logosynthesis International Association over de opleidings- en kwaliteitseisen en is er een bloeiende internationale gemeenschap van practitioners ontstaan.

Willem Lammers

Kennisbank

Meer weten over Logosynthese?