SBK-accreditatie en PSBK

SKB-accreditatie Basistraining: 61 SBU of 18 uur PSBK

De SKB-accreditatie van de Logosynthese Basistraining is voor drie jaar verlengd en heeft nu ook PSBK-erkenning. Dit is goed nieuws voor alle beroepsbeoefenaars die zo inspanningen voor scholing en bijscholing kunnen aantonen voor hun beroepsvereniging.

Stichting Keuring Beroepsscholingen (SKB) heeft besloten de Logosynthese Basistraining, scholing 2132.0112.E, te erkennen voor 61 SBU (studiebelastingsuren) of 2,2 EC’s. Voor bijscholing in psychosociale en medische basiskennis zijn 18 uur PSBK toegekend.

De seminars van Stichting Logosynthese Nederland zijn onder andere vindbaar via de site van de NVPA, beroepsvereniging voor gespecialiseerde psychosociaal therapeuten, en de NFG, Nederlandse Federatie Gezondheidszorg.

De eerstvolgende Logosynthese Basistraining vindt plaats van 9 tot en met 11 november 2023 in Huissen.