Artikel van Johan Reinhoudt in MAD NL over trauma en PTSS

Op 1 mei 2023 publiceerde Johan Reinhoudt op het platform Mad in the Netherlands het artikel Trauma (en PTSS) is niet verstandelijk – Alles draait om gevoel. Het artikel geeft uitleg over onderliggende triggers van trauma en PTSS en het oplossen daarvan en is al honderden keren gelezen.

Inmiddels is het artikel ook in Engelstalige vorm overgenomen op het moeder-platform Mad in America: Trauma (and PTSD) is not intellectual – It’s all about feeling – Mad In America.